Rejestracja prelegenta

select
 
select

Dane logowania

  • Udział w spotkaniu Hydrogen Valleys Summit, 24.04

  • TAK
  • NIE

Administratorem danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Kongresie określonych w regulaminie Kongresu oraz w celach wskazanych w klauzuli zgody. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z administratorem poprzez wspólny punkt kontaktowy jakim jest wyznaczony przez MTP inspektor ochrony danych:  iod@grupamtp.pl.. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Kongresem znajduje się w Regulaminie.